Naar inhoud

Waarom AriB?

Een vaststelling

AriB - "Architecten in Brussel" werd opgericht op basis van één observatie: de specificiteit van het beroep van architect in een stedelijke context, omkaderd door de specifieke regelgeving voor ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Doelstellingen

Om het gebrek aan aandacht voor deze specifieke situatie te compenseren, heeft AriB als doelstellingen:

  • Collega's die actief zijn in het Brussels Gewest ondersteunen, zowel in de publieke als de private context, en bewust maken van hun interventievoorwaarden
  • Alle contactpersonen van de architecten informeren over hun vaardigheden bij het leiden van een project in het Brussels Gewest
  • AriB-leden gedetailleerde informatie verstrekken over deze regionale specificiteit
  • De kwaliteit van de architectuur in het Brussels Gewest promoten op basis van constructieve gesprekken; vooral tussen architecten uit de openbare dienst en de privésector
  • Architecten en hun vertegenwoordigers informeren over het regionaal beleid inzake ruimtelijke ordening

Acties

Om deze doelstellingen te bereiken: 3 actie richtingen

  • Informeren: het benadrukken van de bevoorrechte banden tussen de openbare sector, architecten en de privésector
  • Vormen : het vervolledigen van de kennis voor een maximale efficiëntie tussen deze 3 sectoren
  • Promoten : het bekend maken van de architecturale verwezenlijkingen in het Brussels Gewest om de uitmuntendheid aan te tonen die de tussenkomst van architecten kan bereiken in een gunstige context, in dienst van het algemeen belang.

Een meer gedetailleerde beschrijving van deze doelstellingen en middelen vindt u in het AriB Charter.