Naar inhoud

Presentation

Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten stellen dagelijks vast dat hun beroepspraktijk in de lijn moet liggen van bevoegdheden die op regionaal vlak van toepassing zijn maar dat het ook nodig is om die bevoegdheden op grote schaal te promoten.

ARiB - Architects in Brussels - heeft alle krachten en energieën verenigd : zowel diegene die uitstralen van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actieve beroepsassociaties - die aan de basis van haar stichting liggen - als degene van niet-geaffilieerde architecten die ernaar streven om hun professionele praktijk te verdedigen. Zowel verenigingen als individuele architecten kunnen dus lid worden.

Het is een opzettelijke keuze van haar leden - en trouwens in haar statuten bevestigd - dat ARiB duidelijk in de richting gaat van een open, multiculturele en meertalige vereniging: het is een portaal voor alle architecten die gevestigd en actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Geassocieerd met UWA – Union Wallonne des Architectes – en met BVA – Beroepsvereniging van Architecten – binnen de FAB, Federatie van de architectenverenigingen van België, is ARiB ook internationaal aanwezig bij instellingen zoals UIA – Union Internationale des Architectes – en ACE – Architects’ Council of Europe.

In het kader van haar regionale impactsfeer en gedreven door de internationale uitstraling van de Europese hoofdstad, streeft ARiB ernaar een afspiegeling te zijn van de bezorgdheden van haar leden, hen alle nodige informatie te verstrekken, hun opleiding voortdurend bij te schaven en hun beroepspraktijk te promoten, zowel in Brussel als over de grens.

Contact

Buro van de Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Igor Baworowski, Bruno Clerbaux, Luc Deleuze, Marie-Sophie Hubert, Philippe Laporta, Karel Lowette, Francis Metzger, Michel Procès, Alain Vanderputten, Thierry Wantens

Vestiging

Architects’House
Ernest Allardstraat 21
1000 Brussel
info@arib.be